....Want to offer Chinese customers your unique products, services and experiences?..Vill ni erbjuda kinesiska kunder era unika produkter, tjänster och upplevelser?....

 
....

Target and communicate with Chinese customers is challenging. It takes not only great marketing and sales skills, but also language proficiency and local industry know-how.

We will help you to connect with your Chinese customers in China and in the Nordic countries, so that your business can thrive both at home and in China

..

Att nå ut till den kinesiska kunden är en utmaning. Det räcker inte att vara en bra säljare och marknadsförare, du behöver även kunna språket och förstå det lokala affärsklimatet.

Vi hjälper dig att nå ut till dina kunder i Kina och kinesiska turister i Norden, så att din verksamhet kan blomstra både hemma och i Kina

....
 
shutterstock_456062887.jpg
 

....What we do..Vad vi gör....

....

We help Nordic businesses establish a strong brand presence and grow their customer base in China. You can call us your very own Chinese marketing and sales department.

..

Vi hjälper nordiska företag att starta upp, utveckla sig och skapa en digital närvaro på den kinesiska marknaden. Tänk på oss som din sälj- och marknadsföringsavdelning i Kina.

....

Digital marketing in China

....Digital Marketing..Digital Marknadsföring....

....With our knowledge about the local media channels, apps and marketing services, we can help you build a relationship with your target audience.

We do everything from helping you set up a beautiful and localized website to managing your Chinese social media accounts, creating engaging content and running digital marketing campaigns as well as Chinese payment solutions  

..

Med vår omfattande kunskap om det digitala medielandskapet i Kina kan vi hjälpa er att bygga en relation med era kunder.

Vi gör allt från att bygga, designa och lokalisera din kinesiska hemsida till att hantera dina sociala medier, skapa engagerande innehåll och driva digitala marknadsföringskampanjer samt kinesiska betalningslösningar. 

....

Sales team payment solutions China

....Sales..Försäljning....

....A good salesperson must know their product as well as their customer. With our team of Nordic and Chinese sales experts, we are the bridge you need to effectively sell your products to a Chinese audience.

Let us leverage our local knowledge, experience and connections in order to bring you measurable results.

..

En bra säljare måste förstå sig på både sin produkt och sina kunder. Med vårt team bestående av både nordiska och kinesiska experter kan vi effektivt kommunicera ert erbjudande till den kinesiska kunden. Vi utnyttjar all vår kunskap, erfarenhet och lokala nätverk för att ge dig mätbara resultat.

....

 
 

....Did you know that Chinese tourists are the highest spending in the world?..Visste du att kinesiska turister spenderar mest pengar i hela världen?....

....Chinese tourists are the largest outbound travel group in the world. That number rose 6%, to 135 million in 2016, and is likely to continue rising. Chinese tourists are also the highest spending group, spending a total $261 billion abroad during 2016, according to the United Nations World Tourism Organization. That's an increase of 12%.

This is why investing in reaching the Chinese market might be one of the best business decisions you can make. And a step we would love to help you take.

..

Kineser utgör idag den största gruppen turister i världen. Den siffran steg sex procent till 135 miljoner under 2016 och kommer troligtvis fortsätta växa. Samtidigt är kinesiska turister de som spenderar mest pengar utomlands, totalt 261 miljarder dollar under 2016, enligt United Nations World Tourism Organization. Det är en ökning på hela tolv procent.

Detta är bara en av anledningarna till vi tror så starkt på att investera i den kinesiska marknaden. Det är ett smart affärsbeslut. Vi vill se dig lyckas i Kina, och hjälper dig gärna hela vägen!

....

shutterstock_551469772 (1).jpg

....about us..Om oss....

....Nordic Business House was founded to overcome barriers such as distance, knowledge and cultural differences between Nordic and Chinese companies.

Our team consists of digital marketing and sales professionals from both Sweden and China. Our expertise is in marketing and sales and leveraging our knowledge about the local Chinese market. We want you to reach your ideal customers and grow your business in China!

..

Nordic Business House startades för att övervinna hinder som geografiskt avstånd, kunskap och kulturella olikheter mellan nordiska och kinesiska företag.

Vårt team består av proffs inom digital marknadsföring och försäljning från både Sverige och Kina. Vi hjälper nordiska företag att starta upp, utveckla sig och skapa en digital närvaro på den kinesiska marknaden. Tänk på oss som din sälj- och marknadsföringsavdelning i Kina.

....Contact us..Kontakta oss....

....Need our help, or just have a question? Don't hesitate to reach out to us. Since we operate in different time zones, please allow 24-48 hours for us to answer. Looking forward to hearing from you!..Behöver du vår hjälp, eller vill du ställa en fråga? Tveka inte att höra av dig oss! Eftersom att vi ofta befinner oss i olika tidszoner så ber vi om lite extra tid, 24-48 timmar, för att kunna svara dig. Vi ser fram emot att höras!....

....Name..Namn.... *
....Name..Namn....

....Follow us..Följ oss....

shutterstock_698638069.jpg
English
Svenska