....Our Services..Våra tjänster....

....Welcome to your very own Chinese marketing and sales department. Your business goals are safe in our hands.

..

Välkommen till din kinesiska sälj- och marknadsavdelning. Dina affärer är i trygga händer.

....

  IMG_7774.JPG

  ....Digital Marketing..Digital Marknadsföring....

   

  ....Social Media Marketing..Sociala Medier....

  1.png

  ....Establish a brand presence and build relationships with your target customers. We work with the largest platforms such as WeChat, Sina Weibo and Mafengwo.

  ..

  Etablera ditt varumärke och bygga relationer med dina idealkunder. Vi jobbar med de största plattformarna som WeChat, Sina Weibo Mafengwo och Alipay.

  ....

  ....Payment Solutions..Betalningslösningar....

  4.png

  ....Make the shopping experience easier and smoother for your Chinese customers, and boost your sales. We offer digital payment solutions such as Alipay and WeChat Pay.

  ..

  Gör shoppingupplevelsen smidigare för dina kinesiska kunder, och öka din försäljning. Vi erbjuder digitala betalningslösningarna Alipay och WeChat pay.

  ....

   

  ....Website Design & Localization..Webbdesign & Lokalisering....

  2.png

  ....Make a great first impression of you, your products and services, in a way that appeals to Chinese customers. We register and design your website on a Chinese server and customise it for the Chinese tourist.

  ..

  Gör bästa möjliga första intryck av dig själv och dina produkter och tjänster, på ett sätt som tilltalar kinesiska kunder. Vi registrerar din hemsida på en kinesisk server och anpassar den till den kinesiska turisten.

  ....

  ....Digital Marketing..Digital Marknadsföring....

  3.png

  ....Grow your traffic, revenue and customer engagement with digital marketing campaigns and online advertisements on Chinese social media platforms such as WeChat, Weibo and Mafengwo.

  ..

  Öka din trafik, omsättning och kundengagemang med digitala marknadsföringskampanjer och annonser på kinesiska plattformar som WeChat, Weibo och Mafengwo.

  ....

   

  ....Sales operations..Försäljning....

   
  5.png
   

  ....In order to reach success in this foreign market, you need skilled sales people close to your customers, who knows the ins and outs of doing business in China.

  With our team of Swedish and Chinese sales experts, we are the bridge you need to effectively sell your products to a Chinese audience.

   

  Services:

  • Opportunity mapping and evaluation
  • Marketing and sales strategy
  • Planning and implementation
  • Distributor monitoring
  • Marketing development

  ..

  För att du ska kunna nå framgång på den kinesiska marknaden behöver du erfarna och duktiga säljare nära dina kunder, som är bekanta med det lokala affärsklimatet. 

  Tack vare vårt team med svenska och kinesiska säljproffs kan vi effektivt kommunicera ditt erbjudande till kinesiska kunder. Vi utnyttjar all vår kunskap, erfarenhet och lokala nätverk för att kunna ge dig mätbara resultat. Du kan se oss som din lokala säljavdelning i Kina.

  Tjänster:

  • Marknadsresearch
  • Marknadsförings- och säljstrategi
  • Planering och implementation
  • Distributörsbevakning
  • Marknadsutveckling

  ....
   

  ....Contact us..Kontakta oss....

  ....Need our help, or just have a question? Don't hesitate to reach out to us. Since we operate in different time zones, please allow 24-48 hours for us to answer. Looking forward to hearing from you!..Behöver du vår hjälp, eller vill du ställa en fråga? Tveka inte att höra av dig oss! Eftersom att vi ofta befinner oss i olika tidszoner så ber vi om lite extra tid, 24-48 timmar, för att kunna svara dig. Vi ser fram emot att höras!....

  ....Name..Namn.... *
  ....Name..Namn....

  ....Follow us..Följ oss....

  shutterstock_698638069.jpg
  English
  Svenska