fbpx

Många företag har redan börjat etablera sig på den kinesiska marknaden. Här är några av de företag vi hjälpt på sin resa!

We create great impact – for you!

Det digitala landskapet i Kina skiljer sig från det vi är vana vid i väst något som är viktigt att tänka på när ni etablerar er på den kinesiska marknaden. På Nordic Business House har vi värdefull kännedom och kunskap om kinesernas onlinebeteende och navigering i det digitala landskapet.

På Nordic Business House är vi kinaexperter och vi vet hur ditt förtag på bästa sätt får genomslag på den kinesiska marknaden!

Är ni redo för Kina? Kontakta Jonathan eller Filippa på en gång!

Jonathan

Filippa