....Want to offer Chinese tourists your unique products, services and experiences?..Vill ni erbjuda kinesiska turister era unika produkter, tjänster och upplevelser?....

 
....

 

We help you to connect and communicate with the Chinese tourists in the Nordic countries

..

 

Vi hjälper dig att nå ut till och kommunicera med kinesiska turister i Norden

....
 
shutterstock_456062887.jpg
 

....What we do..Vad vi gör....

....

We help Nordic businesses establish a strong brand presence and grow their customer base in China. You can call us your very own Chinese marketing and sales department.

..

Vi hjälper nordiska företag att starta upp, utveckla sig och skapa en digital närvaro på den kinesiska marknaden. Tänk på oss som din sälj- och marknadsföringsavdelning i Kina.

....

 

....Social Media Marketing..Sociala Medier....

1.png

....Establish a brand presence and build relationships with your target customers. We work with the largest platforms such as WeChat, Sina Weibo and Mafengwo.

..

Etablera ditt varumärke och bygga relationer med dina idealkunder. Vi jobbar med de största plattformarna som WeChat, Sina Weibo Mafengwo och Alipay.

....

....Payment Solutions..Betalningslösningar....

4.png

....Make the shopping experience easier and smoother for your Chinese customers, and boost your sales. We offer digital payment solutions such as Alipay and WeChat Pay.

..

Gör shoppingupplevelsen smidigare för dina kinesiska kunder, och öka din försäljning. Vi erbjuder digitala betalningslösningarna Alipay och WeChat pay.

....

 

....Website Design & Localization..Webbdesign & Lokalisering....

2.png

....Make a great first impression of you, your products and services, in a way that appeals to Chinese customers. We register and design your website hosted on a Chinese server with ICP license and customise it for the Chinese tourist.

..

Gör bästa möjliga första intryck av dig själv och dina produkter och tjänster, på ett sätt som tilltalar kinesiska kunder. Vi registrerar din hemsida på en kinesisk server med ICP licensiering och anpassar den till den kinesiska turisten.

....

....Digital Marketing..Digital Marknadsföring....

3.png

....Grow your traffic, revenue and customer engagement with digital marketing campaigns and online advertisements on Chinese social media platforms such as WeChat, Weibo and Mafengwo.

..

Öka din trafik, omsättning och kundengagemang med digitala marknadsföringskampanjer och annonser på kinesiska plattformar som WeChat, Weibo och Mafengwo.

....

 
 

....Did you know that Chinese tourists are the highest spending in the world?..Visste du att kinesiska turister spenderar mest pengar i hela världen?....

....Chinese tourists are the largest outbound travel group in the world. That number rose 6%, to 135 million in 2016, and is likely to continue rising. Chinese tourists are also the highest spending group, spending a total $261 billion abroad during 2016, according to the United Nations World Tourism Organization. That's an increase of 12%.

This is why investing in reaching the Chinese market might be one of the best business decisions you can make.

..

Kineser utgör idag den största gruppen turister i världen. Den siffran steg sex procent till 135 miljoner under 2016 och kommer troligtvis fortsätta växa. Samtidigt är kinesiska turister de som spenderar mest pengar utomlands, totalt 261 miljarder dollar under 2016, enligt United Nations World Tourism Organization. Det är en ökning på hela tolv procent.

Detta är bara en av anledningarna till vi tror så starkt på att investera i den kinesiska marknaden. Det är ett smart affärsbeslut. Vi vill se dig lyckas i Kina, och hjälper dig gärna hela vägen!

....

shutterstock_551469772 (1).jpg

....about us..Om oss....

....Nordic Business House was founded to overcome barriers such as distance, knowledge and cultural differences between Nordic and Chinese companies.

Our team consists of digital marketing and sales professionals from both Sweden and China. Our expertise is in marketing and sales and leveraging our knowledge about the local Chinese market. We want you to reach your ideal customers and grow your business in China!

..

Nordic Business House startades för att övervinna hinder som geografiskt avstånd, kunskap och kulturella olikheter mellan nordiska och kinesiska företag.

Vårt team består av proffs inom digital marknadsföring och försäljning från både Sverige och Kina. Vi hjälper nordiska företag att starta upp, utveckla sig och skapa en digital närvaro på den kinesiska marknaden. Tänk på oss som din sälj- och marknadsföringsavdelning i Kina.

....Contact us..Kontakta oss....

....Need our help, or just have a question? Don't hesitate to reach out to us. Since we operate in different time zones, please allow 24-48 hours for us to answer. Looking forward to hearing from you!..Behöver du vår hjälp, eller vill du ställa en fråga? Tveka inte att höra av dig oss! Eftersom att vi ofta befinner oss i olika tidszoner så ber vi om lite extra tid, 24-48 timmar, för att kunna svara dig. Vi ser fram emot att höras!....

....Name..Namn.... *
....Name..Namn....

....Follow us..Följ oss....

shutterstock_698638069.jpg
English
Svenska